KatalógyKontaktDôležité dokumentyOsobné údaje   PRE PARTNEROV
Hlavná stránka
Newsletter

Náš team

ING. MARCELA LAUKOVÁ
Owner & managing director

Marcela pracuje v cestovnom ruchu od čias štúdií na univerzite. Po absolvovaní Ekonomickej Univerzity v Bratislave v roku 1998 založila cestovnú kanceláriu zameranú na poznávacie cesty pre slovenských ako aj zahraničných klientov.
Rada cestuje, sprevádza, hovorí nemecky a anglicky. 

 

ING. BARBORA VASILIAKOVÁ/ Materská dovolenka
Incoming manager

Barbora ukončila štúdium cestovného ruchu na Ekonomickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2006. Následne začala pracovať v Agritours Slovakia. Zodpovedá za zahraničných klientov cestujúcich na Slovensko a do okolitých krajín. Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny. Má rada prírodu a aktívny spôsob života. V súčastnosti je na materskej dovolenke.

 

ING. JANA DOBRÍKOVÁ/ Materská dovolenka
Outgoing sales manager


Janka ukončila štúdium cestovného ruchu na Ekonomickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2011. V Agritours Slovakia pracuje od roku 2012.
Zabezpečuje služby pre slovenských korporatívnych a individuálnych klientov.
Ovláda anglický jazyk a základy francúzštiny, v súčastnosti je na materskej dovolenke.

 

ING. JANA DANANAYOVÁ
Outgoing & office manager

Jana vyštudovala obchodný manažment (marketing a obchod) na Technickej Univerzite vo Zvolene a v Agritours Slovakia pracuje od roku 2004. Má na starosti predaj lyžiarskych pobytov na Slovensku či v rakúskych Alpách. Zároveň sa stará o chod kancelárie.
Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny
, v súčasnosti je na materskej dovolenke.

 

MGR. PETRA ROŠTÁROVÁ / materská dovolenka
Project Manager

Petra vyštudovala anglický jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Členom tímu Agritours Slovakia sa stala v roku 2013. Zabezpečuje služby pre zahraničných klientov cestujúcich na Slovensko a do okolitých krajín.
Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny, v súčasnosti je na materskej dovolenke.

 

Blanka Dávidová
Project Manager

Blanka sa pridala k tímu Agritours Slovakia v roku 2016. Má dlhoročnú skúsenosti s prácou v cestovnom ruchu. Zabezpečuje služby pre slovenských korporatívnych a individuálnych klientov a venuje sa aj lyžovačkám. Ovláda anglický jazyk. Má rada jógu a salsu.

 

EVA BALUCHOVÁ
Účtovníčka

Eva pracuje pre Agritours Slovakia od roku 2004. Má na starosti kompletnú účtovnú agendu.


 

 

Ing. Katarína Szatmáriová
Project manager

Katka vyštudovala ekonomiku a manažment podniku na Žilinskej univerzite. Členom tímu Agritours Slovakia sa stala v roku 2016.
Zabezpečuje služby pre zahraničných klientov. Ovláda anglický jazyk a  základy francúzštiny.  Má rada prírodu a rádio amatérstvo.


Ing. Mária Raškovičová
Project  manager

Majka sa pridala k tímu Agritours v roku 2017. Vyštudovala cestovný ruch na univerzite Mateja Bela. V Agritours zodpovedá za zahraničných klientov cestujúcich na Slovensko a do okolitých krajín.Ovláda anglický jazyk a  základy francúzštiny.  Vo voľnom čase rada cestuje, číta a venuje sa fotografovaniu.

Lenka Vajdová
Junior Project  manager

Lenka sa pridala k tímu Agritours v roku 2017.
Vyštudovala manažment regionálneho cestovného
ruchu na Soš hotel. a obchodu vo Zvolene.
V Agritours zodpovedá za asistentské práce.Ovláda anglický jazyk. 
Vo voľnom čase sa venuje športu a zvieratám.


 
   
  Agritours Slovakia, cestovná kancelária, s.r.o.   |   Tel.: +421 (0)45 5361 156, Fax: +421 (0)45 5320 744, E-mail: office@agritours-slovakia.com