KatalógyKontaktDôležité dokumentyOsobné údaje   PRE PARTNEROV
Hlavná stránka
Newsletter

Izrael - agrárna študijná cestaDeň 1
Odlet z Viedne do Tel Avivu vo večerných hodinách
Prílet na medzinárodné letisko Ben Gurion
Stretnutie s anglicky hovoriacim sprievodcom a autobusom
Transfer autobusom do hotela v Ashkelone alebo okolí, prenocovanie

Deň 2
Raňajky a check out
Odchod z hotela po raňajkách, cca 1 hod. transfer k farme
Doobedňajšia návšteva veľkej modernej mliečnej farmy
Odchod a cca 30 min. transfer na návštevu druhej mliečnej farmy v oblasti Kibbutz s vysokou produkciou mlieka
Čas na individuálny obed v okolí alebo zastávka po ceste
Presun a návšteva tretej farmy s vysokou úžitkovosťou
Odchod a cca 1 hod. transfer na ďalšiu technickú návštevu (najväčší mlyn v Izraeli využívajúci najrozvinutejšie metódy spracovania)
Transfer do hotela v Mashabie Sade
Ubytovanie, večera v hoteli, prenocovanie

Deň 3
Raňajky a check out
Odchod a cca 1,5 h presun cez púšť Negev k Mŕtvemu moru
Návšteva Massady pri Mŕtvom mori, výstup lanovkou na starovekú pevnosť
Voľný čas na kúpania sa v Mŕtvom mori (verejná pláž).
Podľa záujmu možnosť individuálneho obeda v okolí pláže alebo po ceste do Qaser El Yahud
Odchod a cca 1 hod. transfer do Qaser El Yahud
Návšteva Qaser El Yahud, miesto kde bol Ježiš pokrstený
Odchod a cca 2 hod. cesta na návštevu mliečnej farmy severne od Nazaretu
Z farmy cca 30 min. transfer do hotela v Nazarete
Ubytovanie, večera v hoteli a prenocovanie

Deň 4
Raňajky
Prehliadka starého mesta Nazaret, kde Ježiš strávil svoje detstvo, návšteva kostola Zvestovania a kostola Sv. Jozefa
Odchod a cca 30 min. transfer na návštevu organickej mliečnej farmy v okolí
Pokračovanie ku Galilejskému jazeru (cca 45 min. transfer)
Čas na individuálny obed a program v okolí Galilejského jazera: plavba loďou po jazere asi 45 min., následne návšteva viacerých miest v okolí jazera
Návrat späť do Nazaretu (cca 1 hod. transfer), večera v hoteli, prenocovanie

Deň 5
Raňajky
Odchod po raňajkách a cca 1 hod. transfer na návštevu mliečnej farmy 
Následne krátky presun (cca 15 min.) na zaujímavú návštevu súkromnej kozej farmy
Odchod a presun ku Golandským výšinám (cca 1,5 hod. cesty)
Návšteva prírodnej rezervácie Banias Nature (taktiež nazývanej Ceasarea Philipi)
Čas na neskorý individuálny obed na mieste alebo v okolí
Návrat späť do Nazaretu (cca 1,5 hod. cesty)
Večera v hoteli, prenocovanie

Deň 6
Raňajky a check out
Odchod a cca 1 hod. transfer na návštevu súkromnej mliečnej farmy v okolí
Následne transfer do Jeruzalemu (cca 1 hod. cesty)
Viachodinový program v Jeruzaleme: presun cez Olivovú horu, návšteva záhrad Gethsamane & Kostola všetkých národov, Staré mesto Jeruzalem - Múr Nárekov (Západná stena), Krížová cesta (Via Dolorosa; návšteva baziliky Božieho hrobu a kostola Sv. Anny, pokračovanie k hore Zion - návšteva Davidovej hrobky a miesta Poslednej večere
Individuálny obed v Jeruzaleme
Presun do hotela v Jeruzaleme, ubytovanie, večera a prenocovanie   

Deň 7
Raňajky, check out
Odchod z hotela a cca 30 min. transfer do Betlehemu
Prehliadka Betlehemu s miestnym sprievodcom (Návšteva Chrámu Narodenia Pána)
Odchod z Betlehemu a spoločne so sprievodcom transfer cca 1 hod. na letisko Tel Aviv
Odlet z Tel Aviv
Prílet do Viedne

Cena na vyžiadanie.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Radi pre Vás pripravíme cenovú ponuku, prípadne upravíme dĺžku zájazdu podľa Vašich požiadaviek.

   
  Agritours Slovakia, cestovná kancelária, s.r.o.   |   Tel.: +421 (0)45 5361 156, Fax: +421 (0)45 5320 744, E-mail: office@agritours-slovakia.com